Nové
FAQ 002750 CS 1. dubna 2019

Adrian Langhammer Obecné RFEM RF-CONCRETE RF-TENDON Design

Jak lze v RFEMu provést únavovou analýzu železobetonu a předpjatého betonu? Našel jsem výsledek kombinace únavy typu, ale nemůžu najít důkaz v modulech.

Odpověď

Tento důkaz není v současné době implementován v modulech RF-BETON. V RF-CONCRETE prutech nebo plochách lze určit vstupní parametry pro ověření, např. Výztužné výztužné oceli. Samotný důkaz musí být v současné době mimo program.

V externím přídavném modulu RF-TENDON je implementován důkaz podle EN 1992-1-1 6.8.5. K tomu je třeba použít kombinaci výsledků únavy typu.

Klíčová slova

Železobeton Předpjatý beton Únava Kontrola únavy Poškození ekvivalentního rozsahu vibrací Rozsah napětí odpovídající ekvivalentu poškození

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-TENDON Design 5.xx

Přídavný modul

Posouzení předpjatého betonu podle EN 1992-1-1 a EN 1992-2

Cena za první licenci
1 610,00 USD