Nové
FAQ 002774 CS 3. dubna 2019

Markus Baumgärtel Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Je možné rychle vytvořit vazník s vazníkem RSTAB a RFEM?

Odpověď

Příčky mohou být rychle a efektivně modelovány pomocí RSTAB a RFEM, vypočteny a dimenzovány podle různých norem. Pro tyto modely se doporučuje použít generátor modelu pro vazby 2d vazníků (viz obrázek 1). Po zadání parametrů průřezu a detailů geometrie je model automaticky generován generátorem modelu.

Klíčová slova

Truss Příhradové nosníky

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD