Nové
FAQ 002873 CS 10. dubna 2019

Wieland Götzler Přídavné moduly RFEM RF-STEEL RF-STABILITY RF-IMP

Musím dimenzovat držák zdi (ocelové konzoly). Modeloval jsem to jako povrchové komponenty v RFEMu. Otázka: S jakým modulem lze tyto ocelové konzoly vypočítat?

Odpověď

Pro návrh ocelových povrchů použijte modul stejného jména RF-STEEL Plochy. Pokud chcete také zvážit místní zoubkování, pak jsou doporučeny také další moduly RF-STABIL (pro určení zatížení vyboulení a rozvětvení) a RF-IMP (pro určení hodnoty nedokonalosti podle vzoru vyboulení).

Klíčová slova

Povrchová úprava oceli Ocelová konzola Povrchová složka Posouzení stability Ocelové provedení Jmenovité napětí Povrchový model

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD