Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak používat parametry Dlubal v rozhraní Revit?

Odpověď

Parametry Dlubal jsou parametry v aplikaci Revit, které ve výchozím nastavení neexistují. Po aktivaci se aktivují pouze ("Přidat parametry" -> 
V tomto případě jsou informace specifické pro program RFEM/RSTAB a lze je uložit v programu Revit. Při exportu z aplikace Revit do společnosti Dlubal Software lze tyto informace exportovat a převést z programu RFEM/RSTAB.

"Bez napětí"
- v analytických stěnách najdeme vlastnosti
- odpovídá tuhosti typu "Bez membránového tahu"

"Plošná podpora"
- nacházejí se v analytické desce nebo v vlastnostech desky
- vytvoří v RFEMu plošnou podporu se zadanými konstantami pružnosti

"Název Dlubal (Materiál)"
- lze nalézt v uživatelsky definovaných parametrech materiálu
- lze název materiálu Dlubal zadat přímo (bez použití převodní tabulky)

"Název Dlubal (průřez)"
- nachází se ve vlastnostech konstrukce sloupů nebo nosníků
- možnost zadat název průřezu Dlubal přímo (bez použití převodní tabulky)

"Typ prutového příčníku / tah"
- nachází se v analytickém nosníku nebo v podporových vlastnostech
- odpovídá typu příhradového nebo tahového prutu v programu RFEM/RSTAB

Klíčová slova

Parametry Dlubal Bez tahu Plošné podpory Příhradový prut Tah Konverze

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD