Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Proč v každé službě „Geo-Zone Tool: Mapy oblastí zatížení sněhem, větrem a zemětřesením“ pro každou zemi není jedno zatížení?

Odpověď

V online službě „Nástroj pro stanovení oblastí: sněhové, větrné a zemětřesení“ se graficky zobrazí zatížení na konstrukci v souladu s příslušnými normami v Mapách Google a na stránce se zobrazí konstrukční zatížení pro konkrétní místo.

Na základě národních referencí použitých norem poskytuje online služba informace o každém typu zatížení popsaném v normě. Pokud v normě není zadán typ zatížení, příslušná služba online neposkytuje pro daný typ načítání další informace (například, 

Pokud ve výběrových polích online služby není uvedena žádná norma pro statické zatížení, není tato norma dosud zahrnuta. Náš tým usiluje o rozšiřování online služeb pro všechny důležité země po celém světě a o správu tohoto nástroje. Priority implementace jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů a povinným údržbovým a aktualizačním pracím.

Klíčová slova

Mapy zatížení Chybí Norma Aktualizovat Dokončit Údržba

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD