Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč služba online "Sněhová, větrná a zemětřesťová zóna" nezobrazí zatížení pro každou zemi?

Odpověď

On-line služba "Sněhové, větrné a seizmické zóny" graficky zobrazuje statické zatížení podle příslušných norem platných pro uživatele v záložce Mapy Google a udává statické zatížení pro určité místo na mapě.


Na základě národních referencí používaných norem poskytuje online služba informace o každém z typů zatížení popsaných v normě. Pokud v normě není zadán typ zatížení, příslušná služba online neposkytuje pro daný typ načítání další informace (například, 

Pokud není v polích pro výběr služeb online nabízena určitá norma pro statické zatížení, tato norma ještě není zahrnuta. Náš tým usiluje o rozšíření on-line služby pro všechny důležité země na celém světě a udržování zásob. Priority implementace jsou zaměřeny na potřeby uživatele a na povinnou údržbu a renovaci.

Klíčová slova

Mapy zatížení Chybí Norma Aktualizovat Dokončit Údržba

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD