FAQ 003427 CS

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Jak mohu pomocí rozhraní COM vytvořit křivky NURBS Spline?

Odpověď

Hlavním objektem není objekt linie, ale objekt typu NurbSpline.
Zde je krátký příklad pro vytvoření křivky NURBS Spline:

'--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub nurbs_test()
'--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dim model As RFEM5.model
    Set model = GetObject(, "RFEM5.Model")
    model.GetApplication.LockLicense

    On Error GoTo e

    Dim data As IModelData
    Set data = model.GetModelData

    ' define array of nodes
    Dim nodes(0 To 2) As RFEM5.Node
    
    nodes(0).No = 1
    nodes(0).Type = Standard
    nodes(0).CS = Cartesian
    nodes(0).X = 1
    nodes(0).Y = 1
    nodes(0).Z = 0

    nodes(1).No = 2
    nodes(1).Type = Standard
    nodes(1).CS = Cartesian
    nodes(1).X = 2
    nodes(1).Y = 1
    nodes(1).Z = -1
    
    nodes(2).No = 3
    nodes(2).Type = Standard
    nodes(2).CS = Cartesian
    nodes(2).RefObjectNo = 2
    nodes(2).X = 0
    nodes(2).Y = 1
    nodes(2).Z = 0
    
    Dim darr1(0 To 5) As Double
    darr1(0) = 0
    darr1(1) = 0
    darr1(2) = 0
    darr1(3) = 1
    darr1(4) = 1
    darr1(5) = 1
    
    Dim darr2(0 To 2) As Double
    darr2(0) = 1
    darr2(1) = 1
    darr2(2) = 1
    
    Dim ns As NurbSpline
    ns.General.No = 2
    ns.General.Type = NurbSplineType
    ns.General.NodeList = "1,2,3"
    ns.General.Comment = "line 2"
    ns.Knots = darr1
    ns.Order = 3
    ns.Weights = darr2
    
    data.PrepareModification
    data.SetNodes nodes
    data.SetNurbSpline ns
e:  data.FinishModification
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description, , Err.Source

Set data = Nothing
model.GetApplication.UnlockLicense
Set model = Nothing

End Sub

Klíčová slova

NURBS Spline COM

Ke stažení

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 309x
  • Aktualizováno 26. února 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Webinář 12. května 2020 15:00 - 15:45 CEST

}
RFEM
RF-COM 5.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD