Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Lze přesunout nebo zkopírovat vodicí linie do jiných pracovních rovin?

Odpověď

Vodicí linie lze kopírovat nebo posunovat pouze v rámci jedné pracovní roviny. Kopírování nebo přesun vodicích linií do jiné pracovní roviny není možné.

Například pokud byla v pracovní rovině XY vytvořena vodicí linie, vodicí linie se dá posunout nebo zkopírovat ve směru X nebo Y. Tuto vodicí linii však nelze posunout nebo kopírovat ve směru Z (Obrázek 1). V takovém případě by bylo třeba vodicí linii vytvořit v požadované pracovní rovině. Na postup je možné se podívat v připojeném videu.

Místo vodicích linií lze použít liniové rastry, které lze vytvořit ve 3D.

Kromě toho lze pomocí rozhraní COM vyvinout nástroj pro kopírování nebo posun vodicích linií do jiných pracovních rovin. Naše Databáze znalostí je příkladem:
https://www.dlubal.com/cs/podpora-a-skoleni/podpora/databaze-znalosti/001515

Klíčová slova

Vynášecí čára

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD