Jak jsou výsledky výpočtu v programu RWIND Simulation kompatibilní s platnými normami pro zatížení větrem (např. EN 1991-1-4, ASCE/SEI 7 atd.)?

Odpověď

Program RWIND Simulation je program pro numerickou simulaci proudění. Jedná se o nástroj pro popis problému proudění větru okolo objektu ze systému parciálních diferenciálních rovnic s výstupem aproximačního řešení na základě metody konečných objemů. Takový matematický model poskytuje podobně jako zjednodušený model v reálném větrném tunelu informace o poli rychlostí větru a tlacích působících na plochy objektu, okolo kterého proudí vítr.

Normy popisující účinky větru na budovy a konstrukční prvky (např. EN 1991-1-4, ASCE/SEI 7 atd.) jsou založené na různých principech. Předpisy udávají pro specifické situace a případy použití odpovídající pokyny pro stanovení zatížení větrem. Tyto vzorce jsou pro přiřazené situace nesporně správné a výsledné hodnoty byly v praxi potvrzené.

Tyto směrnice ovšem nepopisují všechny situace, které se vyskytují ve skutečném technickém světě. Zde se zpracovává veliké množství různých tvarů modelů v proudu větru, přičemž každý tvar má vlastní vysoký vliv na výsledné povrchové tlaky způsobené zatížením větrem. Pro všechny tvary modelů, které nejsou uvedené v příslušných směrnicích, přesto zůstává náhradní zatížení vlivem účinku větru nejasné.

Program RWIND Simulation může přitom přispět jako pomocný nástroj pro stanovení výsledných sil od působení větru. Navzdory použití programu RWIND Simulation je ovšem nutné zajistit veškeré požadavky platných norem. Technologie použitá v simulačním programu může také poskytnout další užitečné poznatky pro tvary objektů, které jsou dostatečně popsané v příslušných normách.

Obr. 01 - Proudění větru okolo komplexního anténního systému
Obr. 02 - Plošné tlaky v důsledku zatížení komplexního anténního systému větrem

Klíčová slova

Zatížení větrem Norma pro zatížení větrem CFD Simulace proudění Součinitel tlaku Turbulence FVM

Literatura

[1]   Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions; German version EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010
[2]   ASCE/SEI 7‑16, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD