Kde mohu v přídavném modulu RF-CONCRETE Members aktivovat redukci smykové síly resp. redukci momentu nad podporou?

Odpověď

Nastavení najdete v dialogu 1.5 Podpory.

Obr. 01 - Dialog 1.5 Podpory s možností redukce momentu a posouvající síly

Tam můžete zadat šířku podpory a typ podpory a také nastavit, zda se má provést redistribuce momentů resp. redukce momentů nebo redukce smykové síly.

Obr. 02 - Rozdělení návrhových vnitřních sil s redukcí na podporách

V závislosti na normě vybrané v dialogu 1.1 jsou k dispozici různé možnosti. Tato volba platí pro přídavné moduly RF-CONCRETE Members (RFEM 5) a CONCRETE (RSTAB 8).

Klíčová slova

Smyková síla Moment Redukce Podpora Šířka podpory Podepření Líc podpory

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD