887x
004388
24.3.2020

Dotaz

Je možné v přídavném modulu RF-TIMBER AWC optimalizovat průřezy pro posouzení požární odolnosti?


Odpověď:
Přídavný modul RF-TIMBER AWC neoptimalizuje průřezy pro mezní stav použitelnosti nebo pro posouzení požární odolnosti. Optimalizace se provádí pouze pro posouzení mezního stavu únosnosti.

Uživatelé musí ručně upravit průřez v programu RFEM nebo v přídavném modulu a mohou průřez exportovat zpět do programu RFEM. V obou případech musí být model znovu spuštěn, aby bylo možné vypočítat správné vnitřní síly s upravenou velikostí prutu.