Jaký vzorec se používá pro výpočet profilu rychlosti větru podle ASCE 7?

Odpověď

Profil rychlosti větru v programu RWIND Simulation podle normy ASCE 7-16 [1] se vypočítá na základě rovnice 26.10-1. Koeficienty a základní rychlost větru v této rovnici jsou obsaženy v rovnici tlaku větru.


Dynamický tlak větru (imperiální): qz= 0.00256 Kz Kzt Kd Ke V2

Tuto rovnici je třeba vztáhnout k výpočtu vstupní rychlosti vzhledem k výšce pro větrný tunel CFD programu RWIND Simulation. Abychom zohlednili spíše rychlost než tlak z této rovnice, vynásobí se základní rychlost větru druhou odmocninou každého součinitele. Všimněte si, že proměnná rychlosti v rovnici 26.10-1 je umocněná na druhou, což vyžaduje zohlednění druhé odmocniny součinitelů.

$Inlet\;velocity\;=\;V\sqrt{K_e\;\cdot\;K_{d\;}\cdot\;K_z\;\cdot\;K_{zt}}$


Vzhledem k tomu, že norma ASCE 7-16 se nezabývá CFD analýzami proudění větru a velikostí požadované vstupní rychlosti, je srovnání obtížné. Jedná se tedy o nejbližší odhad pro výpočet vstupní rychlosti větru podle normy v programu RWIND Simulation.Klíčová slova

CFD Vítr Rychlost Profil Vstup

Literatura

[1]   ASCE/SEI 7‑16, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD