V přídavném modulu RF-/TIMBER AWC a RF-/TIMBER CSA se objeví chyba 49927 nebo chyba 54089, která říká, že daný průřez není přípustný. Proč nemohu tento průřez v modulu posoudit?

Odpověď

V přídavných modulech RF-/TIMBER AWC a RF-/TIMBER CSA je v současné době možné posoudit pouze obdélníkové a kruhové průřezy.


Obr. 01 - Možnosti posouzení průřezů v přídavných modulech RF-/TIMBER AWC a RF-/TIMBER CSA

Naším cílem je rozšířit možnosti posouzení průřezů v budoucí verzi podobně jako přídavný modul RF-/TIMBER Pro umožňuje posouzení pomocí Eurokódu.


Proto je nutné u těchto typů průřezů posouzení provést ručně podle normy NDS nebo CSA.

Klíčová slova

Dřevo AWC CSA Průřez Chybové hlášení 49927 54089

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD