165x
005486
18.4.2024

Roznesení zatížení pro izotropní zdivo | Plastické

Je možné v případě materiálového modelu Izotropní | Zdivo | Plastické ovlivnit příčný průběh zatížení?


Odpověď:

Ano, roznesení zatížení lze ovlivnit tak, že nastavíte mezní napětí pro tah velmi vysoká nebo nízká.


Autor

Ing. Lex je zodpovědný za vývoj produktů pro skleněné konstrukce a za zajištění kvality programu RFEM. V rámci technické podpory pečuje o zákazníky.