157x
005516
8.5.2024

Posouzení železobetonových těles

Je možné použít addony pro RFEM 6 pro posouzení betonových těles?


Odpověď:

V programu RFEM 6 lze posuzovat pouze železobetonové pruty a plochy. K tomu slouží addon Posouzení železobetonových konstrukcí. Provádí se v něm posouzení mezního stavu únosnosti, stability a použitelnosti.

Železobetonová tělesa tak přímo v programu RFEM 6 posuzovat nelze.

Tělesa však můžete vytvořit pomocí materiálu "Beton" a např. zde můžete stanovit napětí v tělese. Volitelně je možné do tělesa vložit výsledkový prut, který slouží k převodu výsledků tělesa na vnitřní síly prutu. Tento výsledkový prut pak můžete posoudit v addonu Posouzení železobetonových konstrukcí.


Autor

Ing. Faulstich je zodpovědný za kvalitu programu RFEM a kromě toho se věnuje technické podpoře zákazníků.