98x
005531
29.5.2024

Rozdíly v napětí ze statické analýzy a výpočtu napětí-přetvoření

Proč se napětí ze statické analýzy liší od napětí z addonu Analýza napětí-přetvoření?


Odpověď:

Výsledky se pravděpodobně liší proto, že jste nenastavili identicky vyhlazení vnitřních sil plochy.

Nastavení můžete upravit samostatně pro program RFEM 6 a pro addon.

Vyhlazení výsledků v programu RFEM 6 Nastavení vyhlazení pro analýzu napětí-přetvoření

Pokud je vyhlazení v obou nastaveních stejné, jsou také stejná napětí.


Autor

Ing. Hoffmann se zabývá vývojem produktů pro dynamiku, membránové konstrukce a RWIND. Kromě toho vyřizuje v rámci zákaznické podpory podněty od uživatelů.

Odkazy