Vizualizace výsledků

Funkce programu

000097

22. září 2015

Výsledky RFEM RSTAB

Výsledky jsou barevně znázorněny na renderovaném modelu, což umožňuje snadno rozpoznat například rotaci prutu. Rozsahy hodnot a barevnou stupnici lze libovolně vymezit v řídícím panelu. Průběhy deformací lze uložit jako video soubor.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD