Vlastnosti RF-STEEL Surfaces

Funkce programu

 • Určení hlavních a základních napětí, membránových a smykových napětí a také srovnávacích napětí a srovnávacích membránových napětí
 • Analýza napětí téměř libovolně tvarovaných konstrukčních dílců
 • Srovnávací napětí podle různých postupů:
  • Energetická hypotéza (von Mises)
  • Teorie maximálního smykového napětí (Tresca)
  • Podmínka maximálního hlavního napětí (Rankine)
  • Podmínka maximálního poměrného přetvoření (Bach)
 • Možnost optimalizace tloušťky ploch a převzetí údajů do programu RFEM
 • Posouzení mezního stavu použitelnosti pomocí prošetření posunutí ploch
 • Podrobný výstup různých složek napětí a využití v tabulkách a grafice
 • Funkce filtrování ploch, linií a uzlů v tabulkách
 • Příčná smyková napětí podle Mindlina, Kirchhoffa nebo zadání definovaná uživatelem
 • Výkaz materiálu pro posuzované plochy
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD