Funkcje RF-STEEL Surfaces

Funkcja produktu

 • Określanie naprężeń głównych i podstawowych, naprężeń stycznych i membranowych oraz naprężeń zastępczych i zastępczych naprężeń membranowych
 • Analiza naprężeń dla elementów konstrukcyjnych o dowolnym kształcie
 • Obliczanie naprężeń zastępczych według różnych metod:
  • Hipoteza energii odkształcenia (von Mises)
  • Hipoteza największych naprężeń stycznych (Tresca)
  • Kryterium maksymalnego naprężenia głównego (Rankine)
  • Kryterium odkształcenia głównego (Bach)
 • Możliwość optymalizacji grubości powierzchni i transferu danych do programu RFEM
 • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności poprzez sprawdzanie przemieszczeń powierzchni
 • Szczegółowe wyniki dla różnych składników naprężeń i stopni wykorzystania w tabelach i w grafice
 • Funkcja filtrowania tabeli dla powierzchni, linii i węzłów
 • Poprzeczne naprężenia styczne według Mindlina, Kirchhoffa lub wprowadzone przez użytkownika
 • Wykaz materiałów dla analizowanych powierzchni
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD