RF-/STEEL EC3 | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Převzetí materiálů, průřezů a vnitřních sil z programu RFEM/RSTAB
 • Posouzení oceli pro tenkostěnné průřezy podle EN 1993‑1‑1:2005 and EN 1993‑1‑5:2006
 • Automatická klasifikace průřezů podle EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, čl. 5.5.2, a EN 1993-1-5:2006, čl. 4.4 (přůřezy třídy 4) s možností určení účinných šířek podle přílohy E pro napětí pod fy
 • Integrace parametrů podle následujících národních příloh:
  •  ČSN EN 1993-1-1/NA.ed: 2007-05 (Česká republika)
  •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Slovensko)
  • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Belgie)
  • Bulgaria BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bulharsko)
  •  DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Dánsko)
  •  SFS EN 1993-1-1:2005 (Finsko)
  •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francie)
  •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Itálie)
  • Cyprus NP k CYS EN 1993-1-1/NA:2009-03 (Kypr)
  •  LST EN 1993-1-1/NA:2005/AC:2006 (Litva)
  •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Lucembursko)
  •  MS EN 1993-1-1:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 (Německo)
  •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1993-1-1/NA:2008-02 (Norsko)
  •  PN EN 1993-1-1:2006-06 (Polsko)
  •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalsko)
  •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Rakousko)
  •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Rumunsko)
  • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Řecko)
  •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
  •  SIST EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1993-1-1/NA:2013-02 (Španělsko)
  •  SS EN 1993-1-1/NA:2011-04 (Švédsko)
  • United Kingdom NP k BS EN 1993-1-1/NA:2008-12 (Velká Británie)

Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 • Automatický výpočet všech součinitelů potřebných pro stanovení návrhové hodnoty vzpěrné únosnosti Nb,Rd
 • Automatické určení ideálního elastického kritického momentu Mcr pro každý prut nebo sadu prutů ve všech místech x podle metody vlastních čísel nebo pomocí porovnání průběhů momentů. Vyžadovány jsou pouze údaje o příčných mezilehlých podporách.
 • Posouzení prutů s náběhem, nesymetrických profilů nebo sad prutů podle obecné metody v souladu s EN 1993-1-1, čl. 6.3.4
 • V případě obecné metody podle čl. 6.3.4 lze zvolit „Evropské křivky klopení“ podle Naumes, Strohmann, Ungermann, Sedlacek (publikace Stahlbau 77 (2008), str. 748‑761)
 • Zohlednění torzního uložení (například od trapézových plechů a vaznic)
 • Volitelné zohlednění smykových polí (například od trapézových plechů a ztužení)
 • Rozšíření RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti (vázané kroucení)
 • Rozšíření RF-/STEEL Plasticity (vyžaduje licenci) pro plastické posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil a simplexové metody pro obecné průřezy (ve spojení s rozšířením RF‑/STEEL Warping Torsion umožňuje plastické posouzení podle analýzy druhého řádu)
 • V případě posouzení mezního stavu únosnosti je možné vybrat základní nebo mimořádnou návrhovou situací pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
 • V případě posouzení mezního stavu použitelnosti je možné vybrat charakteristické, časté nebo kvazistálé návrhové situace pro každý zatěžovací stav, kombinaci zatížení nebo kombinaci výsledků
 • Posouzení na tah s definovatelnými plochami oslabeného průřezu pro začátek a konec prutu
 • Volitelný výpočet deplanační pružiny pro uzlovou podporu na sadě prutů
 • Grafické znázornění využití na průřezu a na RFEM/RSTAB modelu
 • Stanovení rozhodujících vnitřních sil
 • Možnosti filtrování grafických výsledků v programu RFEM/RSTAB
 • Grafické znázornění stupně využití a tříd průřezů v renderovaném náhledu
 • Barevné stupnice v tabulkách výsledků
 • Režim prohlížení pro změnu zobrazení v pracovním okně
 • Automatická optimalizace průřezů
 • Import optimalizovaných průřezů do programu RFEM/RSTAB
 • Výkaz materiálu po prutech nebo sadách prutů
 • Přímý export dat do MS Excel
 • Tiskový protokol k ověření výsledků posouzení
 • Možnost převzetí teplotní křivky do tiskového protokolu

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD