RF-/STEEL EC3 | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Import materiałów, przekrojów i sił wewnętrznych z programu RFEM/RSTAB
 • Wymiarowanie stali dla przekrojów cienkościennych zgodnie z EN 1993-1-1:2005 i EN 1993-1-5:2006
 • Automatyczna klasyfikacja przekrojów według EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, rozdział 5.5.2 oraz EN 1993-1-5:2006, rozdział 4.4 (przekrój klasy 4) z możliwością określenia szerokości efektywnej zgodnie z załącznikiem E dla naprężeń poniżej fy
 • Integracja parametrów z następujących załączników krajowych:
  •  PN-EN 1993-1-1:2006-06 (Polska)
  • United Kingdom BS EN 1993-1-1:2008-12 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1993-1-1/NA: 2015-08 (Niemcy)
  •  ÖNORM 1993-1-1:2007-02 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1993-1-1/NA:2010-12 (Belgia)
  • Bulgaria BLG EN 1993-1-1/NA:2008 (Bułgaria)
  • Cyprus CYS EN 1993-1-1:2009-03 (Cypr)
  •  CSN EN 1993-1-1/NA.ed: 2007-05 (Czechy)
  •  DS/EN 1993-1-1 DK NA:2015 (Dania)
  •  SFS-EN 1993-1-1:2005 (Finlandia)
  •  NF EN 1993-1-1/NA:2007-05 (Francja)
  • Greece ELOT EN 1993-1-1 (Grecja)
  •  UNI EN 1993-1-1/NA:2008 (Włochy)
  •  LST EN 1993-1-1/NA:2009-04 (Litwa)
  •  LU EN 1993‑1‑1:2005/AN‑LU:2011 (Luksemburg)
  •  MS EN 1993-1-1:2010 (Malezja)
  •  NEN EN 1993-1-1/NA:2011-12 (Holandia)
  •  NP EN 1993-1-1/NA:2010-03 (Portugalia)
  •  SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008-04 (Rumunia)
  •  SS EN 1993-1-1/NA:2010 (Singapur)
  •  STN EN 1993-1-1/NA:2007-12 (Słowacja)
  •  SIST-EN 1993-1-1/NA:2006-03 (Słowenia)
  •  AN/UNE-EN 1993-1-1:2013-02 (Hiszpania)
  •  SS-EN 1993-1-1:2005/AC:2011-04 (Szwecja)

Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może stworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.

 • Automatyczne określanie wszystkich wymaganych współczynników dla obliczeniowej wartości nośności na wyboczenie giętne Nb,Rd
 • Automatyczne określanie idealnego sprężystego momentu krytycznego Mcr dla każdego pręta lub zbioru prętów we wszystkich miejscach x według metody wartości własnej lub poprzez porównanie wykresów momentów. Użytkownik musi jedynie określić boczne podpory pośrednie
 • Wymiarowanie prętów o zmiennej wysokości przekroju, przekrojów niesymetrycznych lub zbiorów prętów według ogólnej metody opisanej w EN 1993-1-1, 6.3.4
 • Podczas stosowania metody ogólnej według 6.3.4, opcjonalnie można zastosować 'europejską krzywą zwichrzenia' według Naumesa, Strohmanna, Ungermanna, Sedlacka (Stahlbau 77 (2008), strona 748-761)
 • Możliwość uwzględniania ograniczeń obrotu (np. blacha trapezowa lub płatwie)
 • Opcjonalne uwzględnianie panela usztywniającego (np. blacha trapezowa lub płatwie)
 • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL-Warping Torsion (wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z teorią drugiego rzędu jako analizy naprężeń z uwzględnieniem 7 stopni swobody (skręcanie)
 • rel="noopener noreferrer"
 • Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Plasticity (wymagana licencja) do plastycznej analizy przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PiFM) i metodą sympleksową dla przekrojów ogólnych (w połączeniu z rozszerzeniem modułu RF-/STEEL-Warping Torsion możliwe jest przeprowadzenie obliczeń plastycznych zgodnie z analizą drugiego rzędu)
 • Obliczenia w SGN: możliwość wybrania pomiędzy podstawowymi i wyjątkowymi sytuacjami obliczeniowymi dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
 • Obliczenia w SGU: możliwość wybrania charakterystycznych, częstych lub quasi-stałych sytuacji obliczeniowych dla każdego przypadku, grupy lub kombinacji obciążeń
 • Możliwa jest analiza rozciągania zdefiniowanego pola przekroju netto dla początków i końców prętów
 • Obliczanie spoin spawanych przekrojów
 • Opcjonalne uwzględnienie deplanacji sprężystej dla podpór węzłowych w zbiorach prętów
 • Graficzne przedstawianie stopni wykorzystania przekroju na wykresie i na modelu w programie RFEM/RSTAB
 • Określanie głównych sił wewnętrznych
 • Możliwość filtrowania wyników graficznych w programie RFEM/RSTAB
 • Graficzne wyświetlanie stopni wykorzystania przekroju i klas przekrojów w renderowanym widoku
 • Kolorowe skale w tabelach wyników
 • Połączenie tabel z oknem roboczym programu RFEM/RSTAB podczas graficznego wybierania aktualnego pręta
 • Tryb podglądu podczas zmiany widoku w oknie roboczym
 • Automatyczna optymalizacja przekrojów
 • Transfer zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
 • Wykaz materiałów według prętów i zbiorów prętów
 • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
 • Przejrzysty protokół wydruku pozwalający sprawdzić wyniki obliczeń
 • W protokole można ująć krzywą temperatury

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD