RF-/STEEL EC3 | Posouzení

Funkce programu

Při posouzení namáhání vlivem tahu, tlaku, ohybu a smyku se porovnají návrhové hodnoty maximální únosnosti s návrhovými hodnotami účinků.

V případě, že konstrukční dílce podléhají ohybu a tlaku současně, program tuto interakci zohlední. RF-/STEEL EC3 nabízí při volbě interakčního vzorce stanovení součinitele podle Metody 1 (příloha A) nebo Metody 2 (příloha B).

Posouzení na ohybový vzpěr nevyžaduje zadání štíhlosti ani pružné kritické síly rozhodujícího tvaru vybočení. Modul automaticky spočítá všechny požadované součinitele pro návrhovou hodnotu namáhání ohybem. Pružný kritický moment vzpěru je určen přímo programem, pro každý prut na každém místě x průřezu. Je třeba zadat pouze příčné mezilehlé podpory pro jednotlivé pruty nebo sady prutů v jednom ze vstupních tabulek.

Pokud se v modulu RF-/STEEL EC3 vyberou pruty pro posouzení požární odolnosti, objeví se zvláštní vstupní tabulka, ve kterém lze definovat další parametry, jako například typy ochranných nátěrů nebo obkladů. V celkovém nastavení je možné zvolit požadovaný čas pro požární odolnost, teplotní křivku a další součinitele. Tiskový protokol obsahuje všechny mezivýsledky a konečné posouzení požární odolnosti včetně teplotní křivky.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD