RF-/STEEL EC3 | Obliczenia

Funkcja produktu

000161 24. października 2016 Obliczenia RF-/STEEL EC3 Konstrukcje stalowe Eurokod 3

Podczas analizy oddziaływań od rozciągania, ściskania, zginania i ścinania, RF-/STEEL EC3 porównuje wartości obliczeniowe nośności maksymalnej z obliczeniowymi wartościami tych oddziaływań.

Jeżeli elementy konstrukcyjne narażone są na zginanie ze ściskaniem, program uwzględnia tę interakcję. W przypadku równania interakcji, użytkownik może wybrać, czy współczynniki zostaną określone według pierwszej metody (załącznik A) lub według drugiej metody (załącznik B).

W przypadku wyboczenia giętnego nie ma potrzeby wprowadzania smukłości ani sprężystej krytycznej siły głównego przypadku wyboczeniowego. Moduł automatycznie oblicza wszystkie wymagane współczynniki dla obliczeniowych wartości obciążenia zginaniem. Idealny sprężysty moment krytyczny jest określany przez program dla każdego pręta w każdym miejscu x przekroju. Jeżeli dla poszczególnych prętów lub zbiorów prętów wymagane są boczne podpory pośrednie, użytkownik musi określić je w jednej z tabel danych.

Jeżeli wymagane są obliczenia odporności ogniowej prętów, dodatkowe parametry, takie jak typy pokrycia lub otuliny, można zdefiniować w osobnej tabeli danych. Jako ustawienia globalne można wybrać wymagany czas odporności ogniowej, krzywą temperatury oraz inne współczynniki. Protokół wydruku zawiera wszystkie wyniki pośrednie i końcowy wynik obliczeń odporności ogniowej.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD