Práce s RF-/STEEL BS

Funkce programu

Údaje o materiálu, zatíženích a kombinacích zatížení je nutné zadat v programu RFEM/RSTAB v souladu s pravidly pro navrhování podle BS 5950 (případně podle Eurokódu). Databáze materiálů v programu RFEM/RSTAB již obsahuje příslušné materiály pro BS 5950 a Eurokód.

Program RFEM/RSTAB umožňuje automaticky vytvářet odpovídající kombinace zatížení podle NS 5950 (případně podle Eurokódu). Všechny kombinace lze také vytvořit ručně v programu RFEM/RSTAB. V přídavném modulu RF-/STEEL BS se nejprve vyberou pruty a sady prutů pro následné posouzení a poté zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků.

V dalších krocích je možné upravit původní nastavení pro příčné mezilehlé podpory a vzpěrné délky. V případě použití sady prutů lze definovat individuální podporové podmínky a excentricity pro každý vnitřní uzel jednotlivých prutů. Speciální nástroj pro MKP analýzu, který běží na pozadí programu, určí kritická zatížení a momenty nezbytné pro stabilitní analýzu.

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL BS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1:2000 nebo britské národní přílohy BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 480,00 USD