RF-/FE-LTB | Výsledky

Funkce programu

Po skončení výpočtu se zobrazí deformace, vnitřní síly, podporové reakce a napětí. Protože program zohledňuje torzní deplanaci, jsou k dispozici také průběhy deplanačního bimomentu a primárního i sekundárního torzního momentu. Pro stabilitní analýzu se zohlední imperfekce a určí se součinitel kritického zatížení, který lze dále využít pro stanovení Mcr a Ncr.

Kromě výsledných hodnot v tabulkách se zobrazí příslušná grafika průřezu. Na analytickém modelu programu RFEM/RSTAB jsou výsledky znázorněny různými barvami. Přiřazené hodnoty a barvy lze upravovat.

Diagramy znázorňující průběhy výsledků na sadách prutů umožňují cílené vyhodnocení. Zároveň je možné zobrazit jednotlivé mezihodnoty. Všechny tabulky výsledků lze exportovat do MS Excel nebo jako CSV soubor. Exportní údaje sou definovány ve zvláštním dialogu pro přenos dat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD