RF-/FRAME-JOINT Pro | Vstupní data

Funkce programu

Přídavným modul RF-/FRAME-JOINT Pro umožňuje dimenzování a návrh přípoje konstrukcí analyzovaných v programu RFEM/RSTAB. Není-li k dispozici žádný RFEM/RSTAB model, je možné zadat geometrii a zatížení ručně, například pro ověření vedlejších výpočtů.

Nejdříve se v programu RFEM/RSTAB vybere uzel pro posouzení. Napojené pruty se automaticky rozpoznají a uzlu se přiřadí určitý typ přípoje. Poté lze v závislosti na typu přípoje zadat podrobnosti pro žebra, opěrné desky, plechy stojin, šrouby, svary a rozteče otvorů pomocí dalších vstupních možností. Zatížení se definuje výběrem zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a kombinací výsledků.

RF-/FRAME-JOINT Pro v režimu „předběžného návrhu“ nabídne po prvním výpočtu vhodná uspořádání. Výběrem požadované varianty uspořádání se zobrazí všechna posouzení v podrobných tabulkách a nejrůznějších grafikách.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD