RF-/JOINTS Steel - SIKLA | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Navrhování spojů Sikla následujících typů:
  • Konzoly typu AK a TKO
  • Čelní desky typů STA, WBD a WD
 • Interakce vnitřních sil
 • Zohlednění excentricit
 • Stanovování nelineárních konstant tuhosti
 • Automatická kontrola geometrie spoje
 • Kontrola průřezů připojených nosníků
 • Dokumentace existujících zatížení a srovnání s únosností zatížení
 • Výsledky využití jednotlivých spojů
 • Automatické stanovení rozhodujících vnitřních sil pro několik zatěžovacích stavů a bodů spojů
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - SIKLA 5.xx

Přídavný modul

Navrhování spojů Sikla

Cena za první licenci
1 120,00 USD