RF-/HSS | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Integrace v programu RFEM/RSTAB s automatickým rozpoznáním geometrie a převzetím vnitřních sil
 • Možnost ručního zadání přípojů
 • Rozsáhlá databáze dutých průřezů pro pásy a diagonály:
  • kruhové průřezy
  • čtvercové průřezy
  • obdélníkové průřezy
 • Implementované třídy oceli: S 235, S 275, S 355, S 420, S 450 a S 460
 • Výběr různých typů styčníků podle předpisů v normě:
  • styčník typu K (mezera/překrytí)
  • styčník typu KK (prostorový)
  • styčník typu N (mezera/překrytí)
  • styčník typu KT (mezera/překrytí)
  • styčník typu DK (mezera/překrytí)
  • styčník typu T (rovinný)
  • styčník typu TT (prostorový)
  • styčník typu Y (rovinný)
  • styčník typu X (rovinný)
  • styčník typu XX (prostorový)
 • Možnost volby dílčích součinitelů spolehlivosti podle národních příloh pro ČR, Slovensko, Dánsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovinsko a Švýcarsko
 • Nastavitelné úhly mezi pásy a diagonálami
 • Volitelné otočení pásu o 90° pro obdélníkové duté průřezy
 • Zohlednění mezer mezi diagonálami nebo překrýváním diagonál
 • Volitelné zohlednění vnějších sil na vybraných uzlech
 • Posouzení přípojů a stanovení maximálního mezního stavu únosnosti příhradových diagonál, stanovení normálových sil a ohybových momentů

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD