RF-SOILIN | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

000373 29. kwietnia 2015 Ogólne RF-SOILIN Eurokod 7
Specyfikacje określające warstwy gruntu wprowadza się w przejrzyście ułożonych tabelach. Rozszerzalna biblioteka pomaga wybrać odpowiednie charakterystyki gruntu. Sprężystość można zdefiniować przez moduł sztywności lub moduł sprężystości i współczynnik Poissona. W programie można zdefiniować dowolną ilość warstw gruntu. Warstwy te można przydzielać do konstrukcji graficznie lub poprzez wprowadzenie odpowiednich współrzędnych.
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD