RF-SOILIN | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

000373 29. kwietnia 2015 Ogólne RF-SOILIN Eurokod 7
Specyfikacje określające warstwy gruntu wprowadza się w przejrzyście ułożonych tabelach. Rozszerzalna biblioteka pomaga wybrać odpowiednie charakterystyki gruntu. Sprężystość można zdefiniować przez moduł sztywności lub moduł sprężystości i współczynnik Poissona. W programie można zdefiniować dowolną ilość warstw gruntu. Warstwy te można przydzielać do konstrukcji graficznie lub poprzez wprowadzenie odpowiednich współrzędnych.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD