RF-INFLUENCE | Základní vlastnosti

Funkce programu

000376

18. června 2015

Obecné RF-INFLUENCE Mostní konstrukce

  • Snadná definice jednotkových zatížení na RFEM modelu
  • Snadné zadávání posuzovaných bodů na prutech, plochách a podporách
  • Numerické a grafické znázornění výsledků pro jednotkové zatížení nebo pro určitý zkoumaný bod
  • Podrobný tiskový protokol včetně všech údajů o modelu a zatíženích pro každý posuzovaný bod a použité jednotkové zatížení

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-INFLUENCE 5.xx

Přídavný modul

Stanovení příčinkových čar a ploch

Cena za první licenci
580,00 USD