RF-/STAGES | Zadávání stavebních fází

Funkce programu

000382 18. června 2015 Obecné RF-/STAGES Mostní konstrukce

Po vytvoření celkového modelu v programu RFEM/RSTAB jsou jednotlivé konstrukční dílce a jejich zatížení přiřazeny příslušným stavebním fázím. Pro každou stavební fázi můžeme například upravit zadání kloubů u prutů a zadání podpor.

Tímto způsobem je možné modelovat změny konstrukčního systému, ke kterým dochází například vlivem postupné injektáže mostních nosníků nebo poklesem sloupů. Zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků vytvořené v programu RFEM/RSTAB se v modulu rozdělí do kategorií „Stálé zatížení“ nebo „Krátkodobé zatížení“

Zadaná krátkodobá zatížení jsou superponována stálými zatíženími. Tímto způsobem lze například určit maximální vnitřní síly při různých polohách jeřábu nebo zohlednit krátkodobá montážní zatížení, která působí pouze v určitých stavebních fázích.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD