RF-LAMINATE | Vstupní data

Funkce programu

Nejdříve se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatěžovacích stavů a kombinace výsledků pro posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Jestliže se posuzované plochy vybraly pomocí funkce [Vybrat], je nutné definovat vhodný materiálový model.

Struktura vrstev, která tvoří základ pro výpočet tuhosti, se může libovolně měnit. Parametry stanovené vybraným materiálovým modelem lze dále upravovat. Zároveň je možné upravit také matici vrstev typu 3x3, což umožňuje volný výběr při generování tuhostí.

Mezní napětí každé vrstvy jsou závislá na zvoleném materiálu. Také tyto hodnoty lze uživatelsky přizpůsobit.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD