RF-LAMINATE | Vstupní data

Funkce programu

Pro posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti je třeba vybrat zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. Po výběru posuzovaných ploch je nutné definovat vhodný materiálový model.

Struktura vrstev, která tvoří základ pro výpočet tuhosti, se může libovolně měnit. Parametry stanovené vybraným materiálovým modelem lze dále upravovat. Také je možné upravit matici vrstev typu 3x3. Při generování tuhosti se tak dosáhne zcela volného výběru.

Mezní napětí každé vrstvy jsou závislá na zvoleném materiálu. Také tyto hodnoty lze uživatelsky přizpůsobit.

RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD