CRANEWAY | Výsledky

Funkce programu

Výsledky všech posouzení jsou uspořádány v tematicky členěných tabulkách výsledků. Zároveň se zobrazí grafika průřezu, která ilustruje aktuální tabulkovou hodnotu. Podrobnosti posouzení uvádí všechny mezihodnoty.

Obecná analýza napětí

CRANEWAY provádí obecnou analýzu napětí pro nosník jeřábové dráhy včetně výpočtu existujících napětí a porovnání s mezními hlavními, smykovými a srovnávacími napětími. Pro svary lze rovněž provést obecnou analýzu napětí, která obsahuje paralelní a kolmá smyková napětí a jejich superpozice.


Posouzení na únavu

Posouzení na únavu se provádí na základě výpočtu jmenovitých napětí podle EN 1993-1-9, a to až pro tři současně účinné jeřáby. Při posouzení na únavu podle DIN 4132 se zaznamená průběh napětí při přejezdu pro každý napěťový bod a vyhodnotí se podle metody Rainflow.

Analýza boulení

Analýza boulení zohledňuje lokální působení kolových zatížení podle EN 1993-6 nebo DIN 18800-3.


Analýza deformací

Analýza deformací se provádí zvlášť pro svislý a vodorovný směr. Přitom se vypočítaná posunutí porovnávají s povolenými hodnotami. Přípustné deformace lze uživatelsky definovat v parametrech výpočtu.

Analýza prostorového vzpěru

Posouzení na prostorový vzpěr probíhá podle podle druhého řádu teorie vybočení zkroucením za použití imperfekcí. Při tom je nutné zohlednit obecnou analýzu napětí, kde nesmí být součinitel kritického zatížení menší než 1,00. CRANEWAY proto vypočítá příslušný součinitel kritického zatížení pro všechny kombinace zatížení.

Podporové síly

Program stanoví veškeré podporové reakce plynoucí z charakteristických zatížení, a to včetně dynamických faktorů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Ocelové konstrukce
CRANEWAY 8.xx

Samostatný program

Posouzení nosníků jeřábové dráhy

Cena za první licenci
1 480,00 USD