COMPOSITE-BEAM | Výsledky

Funkce programu

Výsledky se zobrazí v přehledných tabulkách výsledků řazených podle požadovaných posouzení, což usnadňuje orientaci a kontrolu údajů.


Posouzení mezního stavu únosnosti:
 • Mezní moment únosnosti a smykové únosnosti pomocí interakce
 • Částečné spojení kolíky poddajných a nepoddajných spojovacích prostředků
 • Stanovení nutných spojovacích prostředků a jejich rozdělení
 • Výpočet namáhání podélnou smykovou silou
 • Posouzení spojení kolíky a obrysu trnu
 • Výsledky rozhodujících podporových sil pro stavební a konečný stav včetně zatížení montážních podpor
 • Analýza prostorového vzpěru (u spojitých nosníků s konzolami)
 • Kontrola tříd průřezu a plastických či elastických průřezových charakteristik

Posouzení mezního stavu použitelnosti
 • Analýza průhybu
 • Stanovení deformací a nadvýšení pomocí ideálních průřezových charakteristik vyplývajících z dotvarování a smršťování betonu
 • Analýza vlastních frekvencí
 • Posouzení šířky trhlin
 • Určení podporových sil

Veškerá data jsou zdokumentována v přehledném tiskovém protokolu s mnoha grafickými možnostmi. V případě změn se protokol automaticky aktualizuje. COMPOSITE-BEAM je samostatný program a nevyžaduje licenci pro RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné
COMPOSITE-BEAM 8.xx

COMPOSITE-BEAM 8.xx

Samostatný program

Posouzení spřažených nosníků podle ENV 1994-1-1:1992

Cena za první licenci
1 480,00 USD