COMPOSITE-BEAM | Wyniki

Funkcja produktu

Wyniki przedstawiane są w czytelnych tabelach, gdzie są posegregowane, aby ułatwić możliwość ich sprawdzenia.

Projektowanie w stanie granicznym nośności:

 • Wytrzymałość na zginanie i ścinanie wraz ze wzajemnym oddziaływaniem
 • Częściowe połączenie ścinane z ciągliwych i nieciągliwych elementów łączących
 • Określenie wymaganych połączeń na ścinanie oraz ich rozmieszczenia
 • Obliczenie wytrzymałości wzdłużnej na ścinanie
 • Obliczenie połączenia z łącznikami na ścinanie oraz z łącznikiem obwodowym
 • Dane wyjściowe w postaci decydujących reakcji podporowych dla etapu budowy i stanu końcowego, w tym obciążeń podpór roboczych
 • Analiza zwichrzenia (dla belek ciągłych i wsporników) 
 • Sprawdzenie klasy przekroju oraz właściwości plastycznych i sprężystych przekroju
Projektowanie w stanie granicznym użytkowalności:
 • Analiza ugięć
 • Odkształcenia i wygięcie wstępne określone na podstawie właściwości idealnego przekroju od pełzania i skurczu
 • Zachowanie w zakresie drgań (analiza drgań własnych)
 • Kontrola szerokości rys
 • Określenie reakcji podporowych
Wszystkie dane programu można zawrzeć w czytelnym protokole wydruku, który zapewnia wiele opcji organizacji danych. W przypadku zmian w modelu i obliczeniach protokół zostaje automatycznie aktualizowany. COMPOSITE-BEAM jest programem samodzielnym i nie wymaga licencji programu RSTAB. 

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne
COMPOSITE-BEAM 8.xx

COMPOSITE-BEAM 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek zespolonych według ENV 1994-1-1 (Eurokod 4)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD