Zohlednění nelineárních materiálových vlastností u membrán

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V programu RFEM máme možnost spojit plochy s typy tuhosti "Membrána" a "Membránová ortotropní" s materiálovými modely "Izotropní nelineární elastický 2D/3D" a "Izotropní plastický 2D/3D" (přídavný modul RF-MAT NL) modul).

Tato funkce umožňuje simulovat nelineární deformační chování například ETFE fólií.

Klíčová slova

Membrána Nelineární Pružně Plastický ETFE

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD