RWIND Simulation | Výpočet

Funkce programu

25. září 2019

001395

Obecné

RWIND Simulation používá numerický model CFD (Computational Fluid Dynamics) pro stanovení proudění vzduchu okolo objektů pomocí digitálního aerodynamického tunelu. Na základě simulace se vygenerují specifická zatížení větrem pro RFEM nebo RSTAB.

Pro simulaci se používá 3D síť konečných objemů. RWIND Simulation vytvoří síť automaticky. Přitom lze velmi snadno nastavením několika parametrů ovlivnit celkovou hustotu sítě i lokální zahuštění na modelu. Pro výpočet vzdušných proudů a plošných tlaků na modelu se používá numerický řešič pro nestlačitelné turbulentní proudění. Výsledky se následně extrapolují na modelu konstrukce. Program RWIND Simulation je navržen tak, aby bylo možné použít různé numerické řešiče.

V současné době doporučujeme softwarový balíček OpenFOAM ®, který vykazoval v našich testech velmi dobré výsledky a který navíc představuje velmi rozšířený nástroj pro CFD simulace. Na vývoji alternativních numerických řešičů se pracuje.