Addon Analýza spektra odezvy

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

Ve srovnání s přídavným modulem RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads (RFEM 5 / RSTAB 8) jsou v addonu Analýza spektra odezvy pro RFEM 6 / RSTAB 9 přidány následující nové funkce:

  • Spektra odezvy podle mnoha norem (EN 1998, DIN 4149, IBC 2018 atd.)
  • Spektra odezvy definovaná uživatelsky nebo generovaná z akcelerogramů
  • Použití spektra odezvy závislého na směru
  • Výsledky jsou pro zajištění přehlednosti uloženy centrálně v jednom zatěžovacím stavu, který má další hierarchické dělení
  • Náhodné účinky kroucení mohou být automaticky zohledňovány
  • Automatické kombinace seizmických zatížení s ostatními zatěžovacími stavy pro použití v mimořádné návrhové situaci

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 6
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Dynamické analýzy

Seizmická analýza pomocí multimodální analýzy spektra odezvy
Rozšíření addonu Modální analýza

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 9
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Dynamické analýzy

In the Response Spectrum Analysis add-on, seismic analysis is performed using the multi-modal response spectrum analysis. The spectra required for this can be created in compliance with the standards or can be user-defined. The equivalent static forces are generated from this. The add-on includes an extensive library of accelerograms from seismic zones. These can be used to generate response spectra.

Cena za první licenci
1 120,00 USD