1659x
002184
14.9.2021

Integrace všech addonů

Objevte výhody práce s různými addony pro RFEM 6 a RSTAB 9. Všechny addony jsou integrovány do programů. Jednotlivé části programu tak mohou spolu interagovat a zajistit hladký průběh výpočtů a posouzení. Příkladem může být stanovení ideálního klopného momentu dřevěných nosníků pomocí addonu 'Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)' nebo zohlednění postupných procesů form-findingu pomocí addonu 'Analýza fází výstavby'.

K názornému videu