97x
002819
15.5.2024

Veličiny pole proudění

V programech RFEM a RSTAB máte možnost nechat si zobrazit veličiny pole proudění pro simulaci větru, jako tlak, rychlost, kinetickou energii turbulence a míru disipace proudění.

Ořezávací roviny jsou přitom přizpůsobeny vybranému směru větru.