42x
002828
4.6.2024

Posouzení požární odolnosti desek a stěn zjednodušenou tabulkovou metodou

V addonu Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 můžete provést posouzení požární odolnosti železobetonových stěn a desek zjednodušenou tabulkovou metodou (EN 1992-1-2, kapitola 5.4.2 a tabulky 5.8 a 5.9).


Odkazy