40x
002828
2024-06-04

Projektowanie płyt i ścian z uwagi na warunki pożarowe według uproszczonej metody tabelarycznej

W rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji betonowych dla programu RFEM 6 można przeprowadzić obliczenia odporności ogniowej ścian i płyt żelbetowych zgodnie z uproszczoną metodą tabelaryczną (EN 1992-1-2, rozdział 5.4.2 oraz tabele 5.8 i 5.9).


Odnośniki