233x
004673
4.1.2024

FAQ 005432 | Jak mohu v programu RFEM 6 nastavit uživatelsky definované body pro hodnoty výsledků na plochách?

Dotaz:
Jak mohu v programu RFEM 6 nastavit uživatelsky definované body pro hodnoty výsledků na plochách?

Odpověď:
Aby bylo možné vyhodnocovat hodnoty výsledků nejen v bodech rastru a v uzlech sítě konečných prvků, ale také v uživatelsky definovaných bodech, je v programu RFEM 6 možnost vytvořit "Přídavné výsledkové body plochy". Nacházejí se v položce "Typy pro plochy" znázorněné na obrázku 1.

► Obrázek | Přídavné výsledkové body ploch v navigátoru Data https://www.dlubal.com/cs/img/046857

Souřadnice těchto bodů lze zadat přímo v dialogu nebo vybrat v modelu, viz obrázek 2. Kromě toho je třeba vybrat plochu, jejíž výsledné hodnoty se mají zobrazit.

► Obrázek | Zadání nového výsledkového bodu plochy https://www.dlubal.com/cs/img/046863

V navigátoru Výsledky (v horní polovině) lze aktivovat nebo deaktivovat zobrazení uživatelsky zadaných výsledkových hodnot. V dolní polovině navigátoru Výsledky lze nastavit zobrazení rastrových bodů a/nebo výsledkových bodů na plochách; viz obrázek 3.

► Obrázek | Zobrazení výsledkových bodů plochy pomocí navigátoru Výsledky https://www.dlubal.com/cs/img/046864

Při zobrazení hodnot v bodech sítě prvků jsou přídavné výsledkové body plochy deaktivovány.