165x
004677
24.1.2024

Komponenta "Ořez plechu"

Komponenta "Ořez plechu" slouží k ořezu plechů (např. přípojných plechů, desek na stojině atd.). K tomu máte k dispozici různé metody řezu.

Rovina: Řez je veden na nejbližší ploše referenční desky.
Plocha: Oříznou se pouze protínající se části desek.
Ohraničující rámeček: Krajní rozměr šířky a výšky se vyřízne z plechu jako obdélník.
Konvexní obálka: Pro ořez plechu se použije vnější obal průřezu. V případě zaoblení na rohových uzlech průřezu se jim řez přizpůsobí.