453x
004759
1.3.2024

Automatické dosažení určitého faktoru účinných modálních hmot

Addon Modální analýza Vám nabízí možnost automaticky zvyšovat hledaná vlastní čísla, dokud není dosažen zadaný faktor účinných modálních hmot. Zohlední se přitom všechny translační směry, které byly pro modální analýzu aktivovány jako hmoty.

Lze tak snadno vypočítat potřebných 90 % efektivní modální hmoty pro metodu spektra odezvy.