Ocelové přípoje pro RFEM 6

Popis produktu

 • Samostatný program FE-BUCKLING

Základní funkce

Přednastavená nabídka odkazů

Nadšen addonem Ocelové přípoje

„Jsem nadšený, jak lze konečně v programu Dlubal modelovat libovolné spoje. Skvělý je také výstup s přesným průběhem výpočtu. Určitě dám podnět naší společnosti, aby addon Ocelové přípoje zakoupila.“

Modely ke stažení

Modely ke stažení

Zde najdete ke stažení řadu modelů ocelových přípojů, které můžete využít k procvičování nebo pro své projekty.

1

Funkce

 • Analýza ocelových přípojů pomocí automatického generování konečně-prvkového modelu přípoje na pozadí
 • Zohlednění všech vnitřních sil v posouzení (N, Vy, Vz, My, Mz a Mt) bez omezení na zatížení v rovině
 • Automatický přenos zatížení všech kombinací zatížení ve všech vybraných uzlech do konečně-prvkového modelu
 • Časově úsporné modelování složitých spojů, vygenerovaný konečně-prvkový model můžete uložit a použít pro vlastní podrobné analýzy
 • Rozsáhlá, rozšiřitelná databáze s předdefinovanými šablonami ocelových přípojů
 • Lze použít pro všechny přípoje s téměř všemi válcovanými a svařovanými, složenými a tenkostěnnými průřezy. V současné době jsou k dispozici I-profily, U-profily, úhlové a T-profily, složené průřezy, obdélníkové duté průřezy a tenkostěnné parametrické průřezy.
2

Komponenty spojů

 • Mnoho předdefinovaných komponent pro snadné zadání typických spojovacích situací (např. čelní desky, úhelníky, desky na stojině)
 • Univerzálně použitelné základní komponenty (plechy, svary, šrouby, pomocné roviny) pro zadávání složitých spojovacích situací
 • Grafické zobrazení geometrie spoje, které se aktualizuje souběžně se zadáním
 • Šablona ocelového přípoje, která je součástí addonu, nabízí několik typů přípojů a po výběru se použije ve Vašem modelu
 • Pro šablonu jsou k dispozici přípoje ze 3 obecných kategorií: Tuhý, kloubový a příhradový
 • Automatické přizpůsobení geometrie přípoje, a to i při následných úpravách prutů, díky relativnímu vztahu jednotlivých komponent
3

Kontrola správnosti

 • Souběžně se zadáním provede program kontrolu správnosti pro rychlé rozpoznání např. chybějících vstupních dat nebo kolizí
 • Pokud je nalezena chyba, zobrazí se chybové hlášení s popisem problému

4

Posouzení

 • Posouzení komponent přípoje se provádí podle AISC 360-16 a Eurokódu EN 1993-1-8
 • Po aktivaci addonu je třeba v dialogu 'Zatěžovací stavy a kombinace' aktivovat návrhové situace pro ocelové přípoje.
 • Pro posouzení stability přípoje (boulení) je nutné mít aktivovaný addon Stabilita konstrukce
 • Výpočet lze spustit z tabulky nebo pomocí ikony v panelech nástrojů
5

Posouzení podle EN 1993-1-8 a AISC 360

I zde vám program pomůže. Síly ve šroubech stanoví na základě výpočtu konečně-prvkového modelu a automaticky je vyhodnotí. Posouzení únosnosti šroubů pro případy porušení tahem, smykem, otlačením a protlačením provádíte podle normy. O vše ostatní se v tomto kroku postará program. Stanoví všechny potřebné součinitele a přehledně je zobrazí.

Chcete provést posouzení svarů? Potřebná napětí se v takovém případě také stanoví pomocí konečně-prvkového modelu. Poté se svařovaný prvek modeluje jako pružně-plastický skořepinový prvek, přičemž se u každého prvku posoudí jeho vnitřní síly. (Kritéria plasticity jsou nastavena tak, aby odrážela porušení podle AISC J2-4 a J2-5 (zkouška odolnosti svarů) a také J2-2 (zkouška pevnosti základního kovu).) Poté se provede posouzení s dílčími součiniteli spolehlivosti podle vybrané národní přílohy.

Plechy posuzujete plasticky porovnáním navrženého plastického srovnávacího přetvoření s přípustným plastickým přetvořením. Standardní nastavení je 5 % podle EN 1993-1-5, příloha C, i pro AISC 360, ale může být také zadáno jako uživatelsky.

6

Výpočet počáteční tuhosti Sj,ini

V addonu Ocelové přípoje máte možnost stanovit počáteční tuhost Sj,ini podle Eurokódu a AISC, a to u vybraných prutů s ohledem na vnitřní síly N, My a Mz.

V záložce Pruty vstupního dialogu v addonu Ocelové přípoje můžete vybrat požadované vnitřní síly zaškrtnutím příslušného políčka. Vícenásobný výběr je možný. Pro dané vnitřní síly se provede posouzení tuhosti s kladným a záporným znaménkem.

7

Posouzení ocelových přípojů pro složené a tenkostěnné průřezy

V addonu Ocelové přípoje máte možnost posuzovat přípoje prutů se složenými průřezy. Dále můžete provádět posouzení přípojů pro téměř všechny tenkostěnné průřezy z databáze programu RFEM.

8

Plastický materiálový model pro posouzení svarů

Posouzení svaru se stane hračkou. Se speciálně vyvinutým materiálovým modelem "Ortotropní | Plastický | Svar (plochy)" můžete všechny složky napětí spočítat plasticky. Napětí τkolmé se přitom také uvažuje plasticky.

Tento materiálový model vám umožňuje realisticky a hospodárně posuzovat svary.

9

Komponenta styčníkový plech

Pomocí komponenty styčníkový plech můžete v addonu Ocelové přípoje automaticky vytvořit nový přípojný plech. Ušetříte tak jednotlivé komponenty a ostatní prvky, jako krycí plech a připojovací plech, se automaticky zohlední se zadanými rozměry.

10

Komponenta "Editor prutů"

Pomocí komponenty "Editor prutů" máte v addonu Ocelové přípoje možnost upravovat plechy prutů jednotlivě nebo několik najednou.

K dispozici máte operace zkosení, zářez, zaoblení a otvor s různými tvary. Obě operace "Zářez" a "Zkosení" tak lze provést na několika plechách prutu.

Tímto způsobem lze například vytvořit zářez do pásnice I-profilu (viz obrázek).

11

Smyková únosnost šroubů

Pro stanovení smykové únosnosti šroubů můžete v addonu Ocelové přípoje určit, zda ve smykové rovině leží dřík nebo závit.

12

Materiál svaru

Pokud svar spojuje dva plechy z různých materiálů, lze v addonu Ocelové spoje vybrat z rozbalovacího seznamu, který z těchto materiálů se má pro svar použít.

13

Spoj obdélníkových dutých profilů

U obdélníkových průřezů můžete obvykle dosáhnout přímého spoje pomocí svarů. Stejným způsobem tak můžete napojit i na jiné průřezy. Dále vám mohou pomoci další komponenty, jako např. čelní desky, připojit obdélníkové průřezy k jiným konstrukčním prvkům.

14

Komponenta "Vložený prut"

Pro posouzení přípojů můžete přímo v addonu Ocelové přípoje vložit nový prut jako komponentu. Ten se pak zohlední pouze při posouzení spojů. Jako spojení s ostatními pruty můžete použít komponenty Svar a Spojovací prostředek.

15

Předpjaté šrouby pro ocelové přípoje

V addonu Ocelové přípoje můžete při výpočtu ve všech komponentách zohlednit předpětí šroubů.

Předpětí lze snadno aktivovat pomocí zaškrtávacího políčka u parametrů šroubů a má vliv na analýzu napětí-přetvoření a také na analýzu tuhosti.

16

Spoj kruhových dutých profilů

V addonu Ocelové přípoje máte možnost spojovat kruhové duté průřezy pomocí svarů.

Kruhové profily mohou být spojeny navzájem nebo připojeny na rovinné konstrukční prvky. Také zaoblení normovaných a tenkostěnných profilů lze spojit svarem.

17

Komponenta "Pomocné těleso"

V addonu Ocelové přípoje můžete použít komponentu "Pomocné těleso" pro přesné řezy na deskách a konstrukčních prvcích. V rámci této komponenty lze jako pomocný objekt použít tvar kvádru, válce nebo libovolný průřez.

18

Komponenta "Průřez desky"

Pomocí komponenty 'Oříznout plech' lze oříznout plechy (např. přípojné plechy, plechy na stojině atd.). K dispozici jsou různé metody řezání:

 • Rovina: Řez se provádí na ploše nejblíže referenčnímu plechu.
 • Plocha: Oříznou se pouze protínající se části plechů.
 • Vymezovací box: Krajní rozměr šířky a výšky se vyřízne z desky jako obdélník.
 • Konvexní obálka: Vnější skořepina průřezu se používá pro řezání desky. Pokud jsou v rohových uzlech průřezu zaoblení, průřez se jim přizpůsobí.


Výhody pro vás

Výsledky ocelového přípoje

 • Jeden program, jeden tiskový protokol
 • Z externího programu není třeba importovat žádné vnitřní síly
 • Vnitřní síly jsou vždy aktuální
 • Aktualizace výpočtu v případě změn konstrukce, zatížení atd.
 • Zohlednění trojrozměrných vnitřních sil včetně kroucení
 • Žádný výpočet černou skříňkou
 • Podrobný konečně-prvkový model lze prohlížet a analyzovat
 • Vysoce kvalitní 3D vizualizace přípojů

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Webinář 7. prosince 2023 14:00 - 15:00 EDT

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Webinář 13. prosince 2023 13:00 - 14:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. prosince 2023 9:00 - 11:30 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR