1624x
004012
20.3.2023

Plastický materiálový model pro posouzení svaru

Posouzení svaru se stane hračkou. K tomuto účelu speciálně vyvinutý materiálový model "Ortotropní | Plastický | Svar (plochy)" umožňuje počítat plasticky všechny složky napětí. Napětí tau_kolmé se přitom také uvažuje plasticky.

Tento materiálový model vám umožňuje realisticky a hospodárně posuzovat svary.