1779x
002561
2.2.2023

Komponenta "Styčníkový plech"

Pomocí komponenty styčníkový plech můžete v addonu Ocelové přípoje automaticky vytvoří nový přípojný plech. Ušetříte tak jednotlivé komponenty a ostatní prvky, jako krycí plech a připojovací plech, se automaticky zohlední se zadanými rozměry.

K názornému videu