Rozšíření EC2 for RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelové konstrukce

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

EC2 for RFEM/RSTAB rozšiřuje výběr norem pro posouzení železobetonu o možnost zvolit normu EN 1992‑1‑1:2004 + A1:2014 (Eurokód 2), a to včetně integrovaných národních příloh (NP) pro následující přídavné moduly:

 1. Základní vlastnosti

  Kromě posouzení železobetonových konstrukcí podle EN 1992-1-1: 2004 + A1: 2014 obsahuje toto rozšíření národní přílohy (NP) integrované do výše uvedených modulů pro posouzení betonu. V současnosti jsou k dispozici následující NP:

  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
  • ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Rakousko)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 pro návrh betonových konstrukcí, a norma EN 1992-1-2 ANB:2010 pro posouzení požární odolnosti (Belgie)
  •  BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
  • EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
  • NF EN 1992-1-1/NA:2016-03 (Francie)
  • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  • Lettland LVS EN 1992-1-1: 2005/NA:2014 (Lotyšsko)
  •  LST EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Litva)
  • MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
  • NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
  • NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
  • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
  • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  • UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
  • ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
  • BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)
  • WeißrusslandCPM EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
  • CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) lze také definovat uživatelské NP s vlastními mezními hodnotami a parametry.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena

Cena
360,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (anglicky)

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB 8
TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB 8
FE-LTB

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD