Rozšíření RF-/STEEL Plasticity

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Plastické posouzení průřezů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RF-/STEEL Plasticity je rozšířením přídavného modulu RF‑/STEEL EC3.

V RF-/STEEL Plasticity jsou k dispozici následující metody posouzení:

 • Průřezy složené ze dvou nebo tří částí (I-, C-, U-, Z-, L-, T-profily), plochá ocel, trubky a duté průřezy podle metody dílčích vnitřních sil s redistribucí podle Kindmanna / Frickela
 • Eliptické průřezy s nelineárním analytickým procesem optimalizace
 • Metody pro obecné průřezy
  • Metoda dílčích vnitřních sil bez redistribuce podle Kindmanna / Frickela
  • Simplexová metoda

 1. Základní vlastnosti

  • Plná integrace do přídavného modulu RF-/STEEL EC3
  • Posouzení průřezů na tah, tlak, ohyb, kroucení, smyk a kombinaci vnitřních sil
  • Plastické posouzení prutů podle teorie II. řádu se 7 stupni volnosti včetně vázaného kroucení (vyžaduje rozšíření RF-/STEEL Warping Torsion ).
 2. Vstupní data

  Rozšíření RF-/STEEL Plasticity je plně integrováno do přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. Vstupní data se zadávají stejně jako do přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. Je ale nutné aktivovat plastické posouzení průřezů v nastavení detailů (viz obrázek).

 3. Posouzení a výsledky

  Pro posouzení únosnosti průřezu jsou zohledněny všechny kombinace vnitřních sil.

  Při posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil se vnitřní síly průřezu působící v souřadném systému hlavních os, vztaženém k těžišti nebo středu smyku, transformují do lokálního systému souřadnic, který leží ve středu stojiny a je orientován ve směru stojiny.

  Jednotlivé vnitřní síly se rozloží na horní a dolní pásnici a na stojině a stanoví se mezní vnitřní síly částí průřezu. Za předpokladu, že mohou být smyková napětí a momenty v pásnici absorbovány, se osová mezní únosnost průřezu i mezní únosnost průřezu v ohybu určí pomocí zbytkových vnitřních sil a porovná se s existujícími silami a momenty. Při překročení smykového napětí nebo únosnosti pásnice nelze posouzení provést.

  Simplexová metoda stanoví plastický faktor zvětšení při dané kombinaci vnitřních sil prostřednictvím výpočtu v programu SHAPE-THIN. Převrácená hodnota faktoru zvětšení představuje využití průřezu.

  Eliptické průřezy jsou posuzovány na plastickou únosnost pomocí nelineárního analytického procesu optimalizace. Tato metoda je podobná simplexové metodě. Samostatné návrhové případy umožňují flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů a účinků i jednotlivých průřezů.

  Pomocí Simplexovy metody lze upravovat parametry důležité pro posouzení, jako je výpočet všech průřezů.

  Výsledky plastického posouzení se v modulu RF‑/STEEL EC3 zobrazí obvyklým způsobem. Jednotlivé výsledkové tabulky obsahují vnitřní síly, třídy průřezů, celkové posouzení a další výsledky.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena

Cena
950,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RSTAB
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
900,00 EUR
RFEM
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
400,00 EUR
RFEM
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 450,00 EUR