RF-/STEEL Plasticity | Posouzení a výsledky

  • Databáze znalostí

Funkce

16. září 2016

000168

Výpočet

Ocelové konstrukce

Eurokód 3

Pro posouzení únosnosti průřezu jsou zohledněny všechny kombinace vnitřních sil.

Při posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil se vnitřní síly průřezu působící v souřadném systému hlavních os, vztaženém k těžišti nebo středu smyku, transformují do lokálního systému souřadnic, který leží ve středu stojiny a je orientován ve směru stojiny.

Jednotlivé vnitřní síly se rozloží na horní a dolní pásnici a na stojině a stanoví se mezní vnitřní síly částí průřezu. Za předpokladu, že mohou být smyková napětí a momenty v pásnici absorbovány, se osová mezní únosnost průřezu i mezní únosnost průřezu v ohybu určí pomocí zbytkových vnitřních sil a porovná se s existujícími silami a momenty. Při překročení smykového napětí nebo únosnosti pásnice nelze posouzení provést.

Simplexová metoda stanoví plastický faktor zvětšení při dané kombinaci vnitřních sil prostřednictvím výpočtu v programu SHAPE-THIN. Převrácená hodnota faktoru zvětšení představuje využití průřezu.

Eliptické průřezy jsou posuzovány na plastickou únosnost pomocí nelineárního analytického procesu optimalizace. Tato metoda je podobná simplexové metodě. Samostatné návrhové případy umožňují flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů a účinků i jednotlivých průřezů.

Pomocí Simplexovy metody lze upravovat parametry důležité pro posouzení, jako je výpočet všech průřezů.

Výsledky plastického posouzení se v modulu RF‑/STEEL EC3 zobrazí obvyklým způsobem. Jednotlivé výsledkové tabulky obsahují vnitřní síly, třídy průřezů, celkové posouzení a další výsledky.

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM pro studenty | USA

Online školení 21. dubna 2021 13:00 - 16:00 CDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 CDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Dokumentace výsledků ve výstupním protokolu programu RFEM

Webinář 25. srpna 2020 14:00 - 14:45 CEST

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Programovatelné rozhraní COM pro RFEM/RSTAB

Webinář 12. května 2020 15:00 - 15:45 CEST

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Posouzení profilů tvarovaných za studena podle Eurokódu 3

Webinář 30. dubna 2020 15:00 - 15:45 CEST

Nelineární časová analýza v programu RFEM

Nelineární časová analýza v programu RFEM

Webinář 8. května 2018 15:00 - 16:00 CDT