RF-/STEEL Plasticity | Posouzení a výsledky

Funkce programu

Pro posouzení únosnosti průřezu jsou zohledněny všechny kombinace vnitřních sil.

Při posouzení průřezů podle metody dílčích vnitřních sil se vnitřní síly průřezu působící v souřadném systému hlavních os, vztaženém k těžišti nebo středu smyku, transformují do lokálního systému souřadnic, který leží ve středu stojiny a je orientován ve směru stojiny.

Nejprve se jednotlivé vnitřní síly rozdělí na horní a dolní pásnici a na stojinu. Poté se určí mezní vnitřní síly částí průřezu. Za předpokladu, že mohou být smyková napětí a momenty v pásnici absorbovány, se osová mezní únosnost průřezu i mezní únosnost průřezu v ohybu určí pomocí zbytkových vnitřních sil a porovná se s existujícími silami a momenty. Pokud nelze stanovit smykové napětí nebo únosnost pásnice, není možné posouzení provést.

Simplexová metoda stanoví plastický faktor zvětšení při dané kombinaci vnitřních sil prostřednictvím výpočtu v programu SHAPE-THIN. Převrácená hodnota faktoru zvětšení představuje využití průřezu.

Eliptické průřezy jsou posuzovány na plastickou únosnost pomocí nelineárního analytického procesu optimalizace, který je podobný simplexové metodě. Samostatné návrhové případy umožňují flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů, účinků a také jednotlivých průřezů.

Zároveň lze libovolně nastavit další parametry důležité pro posouzení, například výpočet všech průřezů podle simplexové metody.

Výsledky plastického posouzení jsou zobrazeny v RF‑/STEEL EC3 jako obvykle. Jednotlivé výsledkové tabulky obsahují vnitřní síly, třídy průřezů, celkové posouzení a další výsledky.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Plasticity 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení plasticity ocelových průřezů metodou dílčích vnitřních sil nebo simplexovou metodou

Cena za první licenci
850,00 USD